Wybory

Komunikat nr 29 WKW w sprawie wyborów do RW

Treść komunikatu nr 29 WKW


Komunikat nr 28 WKW w sprawie wyborów delegatów

Treść komunikatu nr 28 WKW


Komunikat nr 26 WKW w sprawie zgłoszonych kandydatach do wyborów

Treść komunikatu nr 26 WKW 


Komunikat nr 25 WKW w sprawie zgłaszania kandydatów na członków RW

Treść komunikatu nr 25 WKW 


Komunikat nr 24 WKW o wyborze senatora

Treść komunikatu nr 24 WKW


Protokoły z wyborów z dnia 17 i 18 kwietnia 2018 roku

Protokoły z wyborów z dnia 17 i 18 kwietnia 2018 roku


Komunikat nr 23 WKW o kandydatach na członków RW

Treść komunikatu nr 23 WKW


Komunikat nr 22 WKW o kandydatach na członków RW

Treść komunikatu nr 22 WKW


Komunikat nr 21 WKW o kandydatach na członków RW oraz o terminie wyborów

Treść komunikatu nr 21 WKWKomunikat nr 20 WKW o terminie wyborów

Treść komunikatu nr 20 WKW 


Komunikat 19 WKW o odwołaniu wyborów

Treść Komunikatu 19 WKW


Komunikat nr 18 WKW o zgłoszonych kandydatach na członków RW

Treść komunikatu nr 18 WKWProtokół z wyborów z dnia 08.11.2017 roku

Protokół z wyborów z dnia 08.11.2017 roku


Komunikat nr 16 WKW

Treść komunikatu nr 16 WKWKomunikat nr 14 WKW o zmianie lokalu wyborczego

Treść komunikatu nr 14 WKW


Komunikat nr 13 sprawie kandydatów zgłoszonych na członków Rady Wydziału w wyborach uzupełniających

Treść komunikatu nr 13 WKWKalendarz wyborczy WTiICh na kadencję 2016-2020

Do pobrania