Kryterium 7. Ocena warunków i sposobu podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na studiach

Nazwa procedury
 
Uczelniana procedura obsługi wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych studentów i pracowników w ramach programów zagranicznych i krajowych
Wydziałowa procedura obsługi wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych studentów i pracowników w ramach programów zagranicznych i krajowych
Uczelniana procedura realizacji kształcenia w ramach programów zagranicznych i krajowych
Wydziałowa procedura realizacji kształcenia w ramach programów zagranicznych i krajowych
Wydziałowa procedura obsługi wyjazdów dydaktycznych studentów wydziału w ramach programu Erasmus+ (format:  pdf, rozmiar:  230 KB)
Wydziałowa procedura obsługi wyjazdów dydaktycznych nauczycieli wydziału w ramach programu Erasmus+ (format:  pdf, rozmiar:  231 KB)
Wydziałowa procedura obsługi wyjazdów szkoleniowych pracowników wydziału w ramach programu Erasmus+ (format:  pdf, rozmiar:  233 KB)