Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Studia stacjonarne
Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Plan studiów stacjonarnych I stopnia

Plan studiów stacjonarnych II stopnia

Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Plan studiów stacjonarnych I stopnia

Plan studiów stacjonarnych II stopnia

Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Plan studiów stacjonarnych I stopnia

Plan studiów stacjonarnych II stopnia

Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (format:  xls, rozmiar:  84 kB)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia (format:  xls, rozmiar:  511 kB)

Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 oraz 2010/2011

Plan studiów stacjonarnych I stopnia  (format:  pdf, rozmiar:  85 kB)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia (format:  pdf, rozmiar:  124 kB)

Studia niestacjonarne
Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia

Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia

Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia

Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (format:  xls, rozmiar:  70 kB)

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia (format:  xls, rozmiar:  529 kB)

Plan studiów obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 oraz 2010/2011

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (format:  pdf, rozmiar:  83 kB)