Technologia Chemiczna

Zagadnienia na egzaminy dyplomowe

Do pobrania:

Studia pierwszego stopnia SI

Technologia chemiczna bez podziału na specjalności (format:  pdf, rozmiar:  94 KB)

Specjalność: Technologia Chemiczna Nieorganiczna (format:  pdf, rozmiar:  80 KB)

Specjalność: Technologia Chemiczna Organiczna (format:  pdf, rozmiar:  79 KB)

Specjalność: Technologia Polimerów (format:  pdf, rozmiar:  205 KB)

 

Studia drugiego stopnia S2

Lista zagadnień według poszczególnych specjalności (format:  pdf, rozmiar:  383 KB)