Opis praktyk

Czas odbywania praktyk - I-szy stopień studiów:

Inżynieria Chemiczna i Procesowa:
6 tygodni po III roku
Technologia Chemiczna:
6 tygodni po III roku studiów
Nanotechnologia:
6 tygodni po III roku studiów
Chemia:
6 tygodni po III roku studiów.

Organizacja praktyk:

- rozdanie skierowań, programów praktyk oraz kart szkolenia BHP,- dostarczenie przez studentów numeru albumu, kopii aktualnych ubezpieczeń OC i NNW oraz kopii wypełnionych przez pracodawcę skierowań, sporządzenie umów, - pobranie zeszytów praktyk zawodowych,- odbycie praktyki,- zaliczenie praktyki.

-odbywanie i zaliczanie praktyk programowych odbywa się zgodnie z "Wydziałową procedurą realizacji i rozliczania praktyk programowych",
 dostępną tutaj.

Forma zaliczenia: zeszyt praktyk i sprawozdanie.

Osoba odpowiedzialna za przebieg praktyk:

dr inż. Joanna Rokicka (budynek "Starej Chemii" pok. 217, tel. +91 449 4190), e-mail: praktykiwtiich@zut.edu.pl

Sprawy dotyczące praktyk załatwiane są w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w poniedziałki, w godz. 10.00-12.00.