Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Czas odbywania praktyk - I-szy stopień studiów:

Inżynieria Chemiczna i Procesowa:

6 tygodni po III roku studiów

Program praktyk pobierz program