Godziny przyjęć Prodziekanów ds. studenckich

PRODZIEKANI DS. STUDENCKICH
dr inż. Aneta Wesołowska
dr inż. Karolina Kiełbasa

 KIERUNKI STUDIÓW:

 

CHEMIA

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

CHEMICAL ENGINEERING

 

Poniedziałek 10:00 - 12:00

 Czwartek 11:00 - 13:00

 

 KIERUNKI STUDIÓW:

 

NANOTECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW

INŻYNIERIA W MEDYCYNIE

 

 

Wtorek 10:00 - 12:00

 Piątek 11:00 - 13:00