Towaroznawstwo I stopień

Program zatwierdzony przez Radę Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w dniu 26.10.2006

Praktyki: praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodnie po VI semestrze studiów.

 

Semestr I

KodNazwa przedmiotuRazemEgzWCLPpkt
A1Historia gospodarcza (format:  pdf, rozmiar:  45 kB)1E1   2
A2Geografia gospodarcza (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)1E1   2
B2-1Matematyka I (format:  pdf, rozmiar:  39 kB)3 21  5
B3Informatyka (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)4 1 3 5
C14Zagospodarowanie odpadów i recykling (format:  pdf, rozmiar:  33 kB)3 2 1 2
B6Podstawy organizacji i zarządzania (format:  pdf, rozmiar:  32 kB) 3E21  4
B7Marketing (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)2 2   4
C1-1Chemia I (ogólna i nieorganiczna) (format:  pdf, rozmiar:  32 kB)6E2 4 6
A6-1Wychowanie fizyczne I2  2   
 RAZEM2541348 30

Semestr II

KodNazwa przedmiotuRazemEWCLPpkt
B1Ekonomia (format:  pdf, rozmiar:  30 kB)  4E22  6
B2-2Matematyka II (format:  pdf, rozmiar:  39 kB)2 11  4
C1-2Chemia II (organiczna) (format:  pdf, rozmiar:  32 kB)4E2 2 5
C2Fizyka z chemią fizyczną (format:  pdf, rozmiar:  34 kB)4 211 5
C18Podstawy gospodarki transportowej (format:  pdf, rozmiar:  29 kB)2 2   2
C10Normalizacja, certyfikacja i akredytacja (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)2E11  2
A4aEtyka inżynierska (format:  pdf, rozmiar:  43 kB)1 1   2
A4bPrzedsiębiorczość (format:  pdf, rozmiar:  31 kB) 
A5aNegocjacje społeczne (format:  pdf, rozmiar:  30 kB)1 1   2
A5bNauka o państwie (format:  pdf, rozmiar:  28 kB)
A6-2Wychowanie fizyczne II2  2   
A7Ochrona własności intelektualnej (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)1 1   2
 RAZEM2331373 30

Semestr III

KodNazwa przedmiotuRazemEWCLPpkt
C4Towaroznawstwo ogólne (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)3E3   4
C3Podstawy biochemii i mikro-biologii (format:  pdf, rozmiar:  40 kB)4 2 2 5
B4Statystyka matematyczna (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)3E2 1 4
C7Przechowalnictwo i magazynowanie (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)3E3   4
A3-1Język obcy I (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)2  2  2
C13Metody analizy instrumentalnej i oceny towarów (format:  pdf, rozmiar:  32 kB) 6 2 4 5
C16Ekonomika przedsiębiorstwa (format:  pdf, rozmiar:  30 kB)2 2   2
C17Podstawy organizacji handlu (format:  pdf, rozmiar:  29 kB)2 2   2
B10Grafika inżynierska (format:  pdf, rozmiar:  32 kB)2  2  2
 RAZEM2731647 30

Semestr IV

KodNazwa przedmiotuRazemEWCLPpkt
B5Finanse i rachunkowość (format:  pdf, rozmiar:  35 kB)  4E22  5
B8Elementy prawa gospodarczego i celnego (format:  pdf, rozmiar:  32 kB)2E2   5
B9Materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)4 22  4
C5Towaroznawstwo artykułów spożywczych (format:  pdf, rozmiar:  41 kB)6E3 216
C6-1Towaroznawstwo artykułów przemysłowych I (format:  pdf, rozmiar:  34 kB)8E3 416
A3-2Język obcy II (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)2  2  2
C19aAnaliza sensoryczna (format:  pdf, rozmiar:  38 kB)1 1   2
C19bProcedury celne (format:  pdf, rozmiar:  33 kB)
 RAZEM2741366230

Specjalność: Towaroznawstwo produktów wielkotonażowych

Semestr V

KodNazwa przedmiotuRazemEWCLPpkt
C8Opakowania i opakowalnictwo (format:  pdf, rozmiar:  36 kB)3E2 1 3
C9Zarządzanie jakością (format:  pdf, rozmiar:  32 kB)3E21  3
C11Statystyczna kontrola procesów (format:  pdf, rozmiar:  33 kB)2 11  3
C12Ekotechnologie (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)2 2   2
C15Dystrybucja materiałów niebezpiecznych (format:  pdf, rozmiar:  29 kB)1 1   2
C6-2Towaroznawstwo artykułów przemysłowych II (format:  pdf, rozmiar:  40 kB)4E3  16
A3-3Język obcy III (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)4  4  3
D104Towaroznawstwo materiałów z drewna i wyrobów celulozowo – papierniczych (format:  pdf, rozmiar:  33 kB) 4E2 2 5
C21-1Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych I (format:  pdf, rozmiar:  33 kB)3 3   3
 RAZEM2641663130

Semestr VI

KodNazwa przedmiotuRazemEWCLPpkt
A3-4Język obcy IV (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)4E 4  3
C-21-2Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych II (format:  pdf, rozmiar:  32 kB)2   2 2
D101aTowaroznawstwo materiałów ceramicznych i budowlanych (format:  pdf, rozmiar:  35 kB)4E2 2 5
D101bTowaroznawstwo nawozów mineralnych i innych produktów przemysłu nieorganicznego (format:  pdf, rozmiar:  35 kB)  
D102aTowaroznawstwo artykułów chemii gospodarczej (format:  pdf, rozmiar:  38 kB)4E2 2 5
D102bTowaroznawstwo materiałów pędnych, paliw i smarów (format:  pdf, rozmiar:  38 kB)  
D103aTowaroznawstwo tworzyw sztucznych i gumy (format:  pdf, rozmiar:  37 kB)4E2 2 5
D103bTowaroznawstwo farb, lakierów i klejów (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)
D201aTowaroznawstwo odczynników chemicznych (format:  pdf, rozmiar:  35 kB)4E2 2 5
D201bTowaroznawstwo pigmentów i barwników (format:  pdf, rozmiar:  34 kB)
D202aTowaroznawstwo specjalnych materiałów polimerowych (format:  pdf, rozmiar:  30 kB)
D202bTowaroznawstwo materiałów wysokiej czystości (format:  pdf, rozmiar:  29 kB)
D203aTowaroznawstwo związków biologicznie czynnych (format:  pdf, rozmiar:  37 kB)4E2 2 5
D203bTowaroznawstwo leków (format:  pdf, rozmiar:  31 kB) 
D204Towaroznawstwo kosmetyków (format:  pdf, rozmiar:  32 kB)
 RAZEM26410412 30

Semestr VII

KodNazwa przedmiotuRazemEWCLPpkt
C20Ochrona środowiska (format:  pdf, rozmiar:  35 kB)3E3   5
D105Seminarium dyplomowe2  2  2
D106Laboratorium dyplomowe3   3 8
D107Praca dyplomowa6   6 15
 Razem141329 30
 
 

Specjalność: Towaroznawstwo produktów małotonażowych

Semestr V

KodNazwa przedmiotuRazemEWCLPpkt
C8Opakowania i opakowalnictwo (format:  pdf, rozmiar:  36 kB)3E2 1 3
C9Zarządzanie jakością (format:  pdf, rozmiar:  32 kB)3E21  3
C11Statystyczna kontrola procesów (format:  pdf, rozmiar:  33 kB)2 11  3
C12Ekotechnologie (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)2 2   2
C15Dystrybucja materiałów niebez-piecznych (format:  pdf, rozmiar:  29 kB)1 1   2
C6-2Towaroznawstwo materiałów przemysłowych II (format:  pdf, rozmiar:  40 kB)4E3  16
A3-3Język obcy III (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)4  4  3
D204Towaroznawstwo kosmetyków (format:  pdf, rozmiar:  32 kB)4E2 2 5
C21-1Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych I (format:  pdf, rozmiar:  33 kB)3 3   3
 RAZEM2641663130

Semestr VI

 Kod Nazwa przedmiotuRazemEWCLPpkt
 A3-4Język obcy IV (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)4E 4  3
 C21-2Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych II (format:  pdf, rozmiar:  32 kB)2   2 2
 D201aTowaroznawstwo odczynników chemicznych (format:  pdf, rozmiar:  35 kB)4E2 2 5
 D201bTowaroznawstwo pigmentów i barwników (format:  pdf, rozmiar:  34 kB)
 D202aTowaroznawstwo specjalnych materiałów polimerowych (format:  pdf, rozmiar:  30 kB)4E2 2 5
 D202bTowaroznawstwo materiałów wysokiej czystości (format:  pdf, rozmiar:  29 kB)
 D203aTowaroznawstwo związków biologicznie czynnych (format:  pdf, rozmiar:  37 kB)4E2 2 5
 D203bTowaroznawstwo leków (format:  pdf, rozmiar:  31 kB) 
 D101aTowaroznawstwo materiałów ceramicznych i budowlanych (format:  pdf, rozmiar:  35 kB)4E2 2 5
 D101bTowaroznawstwo nawozów mineralnych i innych produktów przemysłu nieorganicznego (format:  pdf, rozmiar:  35 kB)
 D102aTowaroznawstwo artykułów chemii gospodarczej (format:  pdf, rozmiar:  38 kB)
 D102bTowaroznawstwo materiałów pędnych, paliw i smarów (format:  pdf, rozmiar:  38 kB)
 D103a Towaroznawstwo tworzyw sztucznych i gumy (format:  pdf, rozmiar:  37 kB)4E2 2 5
 D103b Towaroznawstwo farb, lakierów i klejów (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)
 D104 Towaroznawstwo materiałów z drewna i wyrobów celulozowo – papierniczych (format:  pdf, rozmiar:  33 kB)
  RAZEM26410412 30

Semestr VII

KodNazwa przedmiotuRazemEWCLPpkt
C20Ochrona środowiska (format:  pdf, rozmiar:  35 kB)3E3   5
D205Seminarium dyplomowe2  2  2
D206Laboratorium dyplomowe3   3 8
D207Praca dyplomowa6   6 15
 Razem141329 30