Informacje dla studentów niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds studentów i doktorantów niepełnosprawnych

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych kształcących się na naszej Uczelni JM Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powołał Pełnomocnika ds. studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.

Więcej informacji: http://www.zut.edu.pl/zut-studenci/studia/informacja-dla-studentow-z-niepelnosprawnoscia.html

 

Ponadto Dziekan WTiICh powołał wydziałowego pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych, którym jest pani Katarzyna Krzemańska.  

Kontakt: al. Piastów 42 (Nowa Chemia), pok. 4,  tel. 91 4494964, e-mail kkrzemanska@zut.edu.pl