Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Inżynieria Chemiczna i Procesowa - Sylabusy

2021/2022
Inżynieria chemiczna i procesowa S1 (format:  pdf, rozmiar:  17,43 MB)
Inżynieria chemiczna i procesowa S2 (format:  pdf, rozmiar:  40 MB)

2020/2021
Inżynieria chemiczna i procesowa S1 (format:  pdf, rozmiar:  17,43 MB)
Inżynieria chemiczna i procesowa S2 (format:  pdf, rozmiar:  40 MB)

2019/2020
Inżynieria chemiczna i procesowa S1 (format:  pdf, rozmiar:  16,45 MB)
Inżynieria chemiczna i procesowa S2 (format:  pdf, rozmiar:  38 MB)

2018/2019
Inżynieria chemiczna i procesowa S1 (format:  pdf, rozmiar:  6,49 MB)
Inżynieria chemiczna i procesowa S2 (format:  pdf, rozmiar:  14,08 MB)

2017/2018
Inżynieria chemiczna i procesowa S1 (format:  pdf, rozmiar:  6,49 MB)
Inżynieria chemiczna i procesowa S2
 (format:  pdf, rozmiar:  14,07 MB)
2015/2016
Inżynieria Chemiczna i Procesowa S1 (format:  pdf, rozmiar:  6,58 MB)
Inżynieria Chemiczna i Procesowa S2 (format:  pdf, rozmiar:  15,18 MB)

2016/2017
Inżynieria chemiczna i procesowa S1 (format:  pdf, rozmiar:  6,58 MB)
Inżynieria chemiczna i procesowa S2 (format:  pdf, rozmiar:  15,44 MB)

2014/2015
Inżynieria chemiczna i procesowa S1 (format:  pdf, rozmiar:  6,39 MB)
Inżynieria chemiczna i procesowa S2 (format:  pdf, rozmiar:  13,30 MB)

2013/2014
Inżynieria chemiczna i procesowa S1 (format:  pdf, rozmiar:  6,41 MB)
Inżynieria chemiczna i procesowa S2 (format:  pdf, rozmiar:  13,24 MB)

2012/2013
Inżynieria chemiczna i procesowa S1 (format:  pdf, rozmiar:  6,69 MB)
Inżynieria chemiczna i procesowa S2 (format:  pdf, rozmiar:  13,29 MB)