Informacje bieżące WTiICh

Zastępowanie plastiku ekologicznymi biopolimerami. Konsorcjum Furious na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 10.06.2024 08:32

W dniach 5-6 czerwca 2024 r. na terenie naszej uczelni odbyło się spotkanie konsorcjum w ramach projektu Furious. Projekt ten ma na celu opracowanie nowej klasy wszechstronnych biopolimerów opartych na pochodnych furanu jako alternatyw dla tradycyjnych plastików pochodzenia kopalnego, takich jak ropa naftowa czy gaz.

Nadmiar plastiku to ogromny problem współczesnego świata. Badacze pracujący w ramach projektu Furious odpowiadają na to wyzwanie poprzez rozwój biopolimerów, które mogą zastąpić szkodliwe dla środowiska tworzywa sztuczne.

A czym jest furan? To organiczny związek chemiczny, który można znaleźć w przyrodzie (np.  jako składnik olejków eterycznych roślin) lub jako produkt konwersji biomasy do cukrów, stając się kluczowym budulcem do tworzenia materiałów, w tym polimerów.

Podczas spotkania na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, członkowie konsorcjum mieli okazję zwiedzić m.in. bogato wyposażone laboratoria naszego Wydziału oraz omówić różnorodne nowatorskie rozwiązania, takie jak termoplasty oparte na pochodnych furanu. 

Zespół Furious tworzą uczelnie i firmy z całego świata: Università degli studi di Perugia (Włochy), Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Włochy), Universidad de Alicante (Hiszpania), Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - INSTM (Włochy), Università di Pisa (Włochy), Universitaet Fuer Bodenkultur Wien BOKU (Austria), źUniversiteit Maastricht (Holandia), Stora Enso (Finlandia), Condensia Química SA (Hiszpania), BIO-MI (Chorwacja), LCI Italy SRL (Włochy), Gammatom (Włochy), KNEIA SL (Hiszpania), EvoLogics (Niemcy) oraz oczywiście - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i dwie katedry: Katedrę Technologii Materiałowych z WIMiM oraz Katedrę Inżynierii Polimerów i Biomateriałów WTiICh.

 Projekt jest finansowany w ramach programu Circular Bio-based Europe Joint Undertaking z funduszy Unii Europejskiej.