Informacje bieżące WTiICh

Zarządzenie Dziekana WTiICh dot. organizacji pracy na Wydziale w związku z koronawirusem 13.03.2020 11:34

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej wydał zarządzenie w sprawie organizacji pracy na Wydziale w okresie 13-25 marca 2020 r. Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia nr 2 Dziekana WTiICh z dnia 13 marca 2020 r.