Kryterium 10. Ocena funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, projektowanie, monitorowanie, zatwierdzanie, przegląd i doskonalenie programów studiów

Kryterium 10. Ocena funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, projektowanie, monitorowanie, zatwierdzanie, przegląd i doskonalenie programów studiów