Informacje bieżące WTiICh

Zaproszenie studentów I roku na spotkanie organizacyjne! 16.09.2019 13:59

Dziekan
prof. dr hab. inż. RYSZARD J. KALEŃCZUK
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
zaprasza
studentów pierwszego roku studiów I stopnia
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
kierunków:
CHEMIA, INŻYNIERIA  CHEMICZNA  I   PROCESOWA, TECHNOLOGIA  CHEMICZNA

 

na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się
30 września 2019 roku o godz. 10.00
w Audytorium I im. prof. Tadeusza Rosnera
Al. Piastów 42 w Szczecinie
 
                Jednocześnie informujemy, że obecność jest obowiązkowa

 

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej kierunku Chemical Engineering odbędzie się w terminie późniejszym