Informacje bieżące WTiICh

XVI Letnia Szkoła Membranowa „Membrany i procesy membranowe w teorii i praktyce” 24.05.2022 13:10

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Letniej Szkole Membranowej, która odbędzie się w dniach 20 - 22 lipca 2022 r. na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Organizatorami Szkoły są Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska oraz Polskie Towarzystwo Membranowe.
W programie XVI Letniej Szkoły Membranowej zaplanowaliśmy m.in. wykłady specjalistów oraz warsztaty.
Szkoła dedykowana jest studentom, doktorantom, młodym pracownikom naukowym oraz przedstawicielom firm i instytucji zainteresowanych problematyką membranową.
Studentów oraz doktorantów zachęcamy do udziału w sesji posterowej, której towarzyszyć będzie konkurs na najlepszy poster naukowy. Sponsorem nagród jest Polskie Towarzystwo Membranowe.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.membrany2022.zut.edu.pl. Termin rejestracji upływa 31 maja 2022 r.