Informacje bieżące WTiICh

Wizyta studentów Inżynierii Chemicznej i Procesowej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie 08.06.2024 13:12

W czwartek nasi studenci z kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa, w towarzystwie koleżanek i kolegów z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT, mieli okazję zwiedzić EcoGenerator w Szczecinie. Podczas trzygodzinnej wizyty, studenci zgłębiali tajniki funkcjonowania nowoczesnych instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów.

Zainteresowanie studentów było ogromne! Jedni nalegali, by zobaczyć walczaki – zbiorniki oddzielające parę wodną od wody, inni natomiast skupiali swoją uwagę na turbinie i oczyszczalni ścieków technologicznych.

Warto podkreślić, że wśród pracowników EcoGeneratora są również nasi absolwenci. Jednym z nich jest Pan Mariusz Lizak, pełniący funkcję kierownika Wydziału Ruchu, który podczas wizyty obszernie odpowiadał na szczegółowe pytania studentów.

Naszą wycieczkę poprowadziła z pasją i ogromnym zaangażowaniem rzeczniczka prasowa EcoGeneratora, Pani Anna Folkman. Jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas i cierpliwość.

EcoGenerator, czyli Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, powstał pod koniec 2017 roku. Jest to jedna z najnowocześniejszych spalarni w Europie, przetwarzająca w energię aż 176 tys. ton odpadów rocznie! Jego główne zadania to ochrona środowiska poprzez bezpieczne unieszkodliwianie odpadów, które zalegałyby na wysypiskach, rozwój systemu gospodarki odpadami, a także produkcja energii. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów jest jednym z filarów programu ENERGIA Miasta Szczecin, którego celem jest zwiększenie wykorzystania przez Miasto własnych źródeł energii, a docelowo uzyskania samodzielności energetycznej.

Czy wiecie, że przez cały 2023 rok m.in. energia potrzebna do zasilenia lamp ulicznych i sygnalizacji świetlnych w Szczecinie, a także ta wykorzystywana do funkcjonowania Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego, została wyprodukowana przez EcoGenerator?

Poza energią elektryczną, dzięki termicznemu unieszkodliwianiu odpadów, ZUO produkuje również energię cieplną. Od początku istnienia EcoGeneratora wyprodukowane przez zakład ciepło trafia do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, i tym samym do kranów i kaloryferów szczecinian.

Bardzo dziękujemy za ogromną dawkę wiedzy i już teraz zapewniamy, że chętnie skorzystamy z kolejnej okazji spotkania!

fot. Aurelia Kołodziej/WTiICh