Informacje bieżące WTiICh

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty - doktoranta w projekcie OPUS 21 nr UMO-2021/41/B/ST5/03279 finansowanym przez NCN 21.10.2022 12:36

Konkurs na stanowisko stypendysty - doktoranta w ramach projektu badawczego OPUS 21 nr 2018/29/B/ST8/01265 pt. „Borofen i jego pochodne do magazynowania energii – projektowanie procesów wytwarzania”, ogłoszony na stronach www.wtiich.zut.edu.pl, bip.zut.edu.pl/praca.html oraz www.ncn.gov.pl, wygrała Pani mgr inż. Klaudia Zielinkiewicz, która spełniła wszystkie wymagania konkursowe. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. Wybrana kandydatka będzie realizowała prace badawcze przez 39 miesięcy w ramach projektu w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.