Informacje bieżące WTiICh

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko pracy w projekcie naukowo-badawczym OPUS Nr 2020/39/B/ST8/01514 finansowanym przez NCN 26.10.2023 08:17

Konkurs na stanowisko stypendysty w ramach projektu badawczego OPUS Nr 2020/39/B/ST8/01514 pt. „Badania fotokatalitycznego rozkładu lotnych związków organicznych (LZO) w reaktorze ze złożem fluidalnym” wygrał pan mgr inż. Maciej Trzeciak, który jest uczestnikiem Szkoły Doktorskiej w ZUT. Konkurs został ogłoszony w dniu 17.10.2023 r. na stronach www.wtiich.zut.edu.pl, bip.zut.edu.pl/praca.html oraz www.ncn.gov.pl. Praca badawcza będzie realizowana w Katedrze Inżynierii Materiałów Katalitycznych i Sorpcyjnych