Informacje bieżące WTiICh

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko o stypendysta/student/doktorant w projekcie badawczym pt. „Systemy przezskórnego podawania leków wspomagane polem elektromagnetycznym”, realizowanym na WTiICh w ramach OPUS 25, nr UMO-2023/49/B/ST8/00605 28.05.2024 09:20

Na podstawie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego na stronach: bip.zut.edu.pl/praca.html, wtiich.zut.edu.pl, oraz www2.ncn.gov.pl, mającego na celu zatrudnienie osoby na stanowisku stypendysta/student/doktorant, Komisja konkursowa zarekomendowała zatrudnienie Pani inż. Karoliny Zyburtowicz.

Wybrana Kandydatka będzie realizowała prace badawcze przez okres4 miesięcy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Przewodniczący komisji

prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy