Informacje bieżące WTiICh

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta - stypendysty w projekcie SONATA BIS nr 2015/18/E/ST8/00291 finansowanym przez NCN 25.07.2019 08:08

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach projektu badawczego SONATA BIS nr 2015/18/E/ST8/00291 pt. „Badania 
trójwymiarowych (3D) kompozytów grafen/nanorurki węglowe z odpadów polimerowych, tlenku magnezu i tlenków metali oraz ich właściwości elektrochemicznych do magazynowania energii", ogłoszony na stronie www.wtiich.zut.edu.pl oraz na www.ncn.gov.pl, wygrał mgr inż. Krzysztof Sielicki, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Wybrany kandydat będzie realizował prace badawcze przez 12 miesięcy w ramach projektu w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.