Informacje bieżące WTiICh

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej w Katedrze Inżynierii Polimerów i Biomateriałów 18.10.2023 10:13

Komisja na posiedzeniu w dniu 13.10.2023 r. rozstrzygnęła konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, związane z dyscypliną inżynieria materiałowa, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej w Katedrze Inżynierii Polimerów i Biomateriałów, na które wpłynęło pięć podań: dra Deepanmol Singh, dr Mahri Sohrabi, dra Tippabattini Jayaramudu, dr inż. Agaty Goszczyńskiej i dra inż. Piotra A. Markwordta.

Państwo dr Deepanmol Singh, dr Mahri Sohrabi i dr Tippabattini Jayaramudu nie wykazali biegłej znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, dlatego nie spełnili kryteriów określonych w konkursie.

Pan dr Piotr A. Markwordt nie wykazał się osiągnięciami w postaci publikacji w czasopismach naukowych i tym samym nie spełnił kryteriów określonych w konkursie.

Kandydatka dr inż. Agata Goszczyńska spełniała wszystkie wymogi formalne i kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja konkursowa pozytywnie oceniła kompetencje merytoryczne i dorobek naukowy Pani dr inż. Agaty Goszczyńskiej. Zatrudnienie Pani dr inż. Agaty Goszczyńskiej umożliwi zachowanie wysokiego poziomu realizowanych w Katedrze Inżynierii Polimerów i Biomateriałów badań naukowych oraz zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych.

W związku z powyższym komisja zarekomendowała zatrudnienie Pani dr inż. Agaty Goszczyńskiej.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.