Informacje bieżące WTiICh

Nowatorska metoda oczyszczania ścieków z myjni samochodowych. Nowy wynalazek naukowców z WTiICH 04.06.2024 13:22

Podczas mycia samochodów powstają ścieki, które mogą być szkodliwe dla środowiska. W krajowych myjniach, po wstępnym oczyszczeniu z osadów i olejów, są zazwyczaj odprowadzane do kanalizacji.

Nasi naukowcy znaleźli sposób na wykorzystanie tych odpadów w bardziej przyjazny dla środowiska sposób!

Zespół badawczy pod kierownictwem prof. Marka Gryty właśnie opatentował innowacyjną metodę odzyskiwania wody do mycia samochodów poprzez oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem mikrofiltracji lub ultrafiltracji. Wynalazek polega na naprzemiennym prowadzeniu procesu mikrofiltracji/ultrafiltracji i opatentowanego sposobu mycia membran, co umożliwia skuteczne oczyszczanie ścieków.

Badania wykazały, że korzystając z membran polimerowych, można odzyskać wodę i detergenty ze ścieków, co pozwoliłoby na ich ponowne wykorzystanie do mycia samochodów. Jest to świetne rozwiązanie, które pozwoli nam dbać o czystość środowiska, a jednocześnie oszczędzać surowce.

Ale czym jest membrana? Można ją porównać do sitka o różnych rozmiarach otworów, które przepuszcza jedne składniki, a inne zatrzymuje. Gdy otwory mają rozmiar > 0,1 µm mamy do czynienia z mikrofiltracją, a gdy są mniejsze od 0,01 µm z ultrafiltracją. Ale co z osadem, który po pewnym czasie zaczyna przywierać do membrany? Filtracja membranowa jest powszechnie znana, ale oczyszczanie membran i utrzymanie wydajnej filtracji to już wyzwanie.

Teraz nasz zespół skupia się na testowaniu trwałości membran podczas oczyszczania ścieków tym sposobem. Jest to kluczowe, by pomysł zespołu prof. Gryty mógł być wdrożony na skalę przemysłową.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom myjni i samochodów nasi naukowcy przeprowadzają również badania czystości mikrobiologicznej odzyskiwanej wody i braku jej szkodliwego wpływu na lakier karoserii.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu z programu "Nauka dla Społeczeństwa" Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przyznana kwota to 352 135 zł.