Informacje bieżące WTiICh

Konkurs START 2024 rozstrzygnięty. Nasza badaczka wśród 100 wybitnych młodych naukowców 10.05.2024 23:46

Nasza doktorantka, mgr inż. Joanna Jabłońska, została laureatką prestiżowego Stypendium START! Spośród 641 wniosków, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała to wyróżnienie jedynie 100 wybitnym młodym naukowcom.

Nasza badaczka jest doktorantką Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Rafała Rakoczego i dra inż. Adriana Augustyniaka wykonuje pracę doktorską na temat „Wpływ czynników stresowych na produkcję fenazyn przez Pseudomonas aeruginosa”. Jest również kierownikiem projektu naukowego pt. „Wpływ stresorów na produkcję piocyjaniny przez Pseudomonas aerugionsa” finansowanego z Narodowego Centrum Nauki i przyznanego w ramach konkursu PRELUDIUM 20 (opiekun naukowy prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy).

Pani Joanna w swojej pracy koncentruje się na analizie wpływu czynników stresowych, takich jak pole elektromagnetyczne oraz nanomateriały, na wzrost i fizjologię bakterii oraz intensyfikację procesów biotechnologicznych.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci i laureatki programu START w edycji 2024 otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Serdecznie gratulujemy tego wyjątkowego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów!

fot. Aurelia Kołodziej/WTiICh