Informacje bieżące WTiICh

Inspirująca podróż naukowa naszej doktorantki w ramach projektu GREEN-MAP 03.06.2024 16:13

Malwina Niedźwiedź, jedna z naszych doktorantek, właśnie wróciła z dwumiesięcznego stażu w USA, realizowanego w ramach projektu GREEN-MAP.

Pani Malwina miała okazję pracować na Ohio State University, jednej z najlepszych uczelni w USA, pod okiem wybitnych profesorów. Jej praca koncentrowała się na badaniu jak nowe, ekologiczne materiały polimerowe przeznaczone do opakowań medycznych rozkładają się w warunkach beztlenowych.

Pod czujnym okiem profesora Fredericka C. Michela oraz profesor Judit Puskas (Doktor Honoris Causa ZUT), we współpracy z z firmą Ecoinnovazione z Włoch, nasza doktorantka mogła pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w tworzeniu i utylizacji nowoczesnych materiałów.

Dużym atutem tego stażu była możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu, m.in. spektrometru NMR 850 MHz.

Podczas pobytu za oceanem nasza doktorantka miała także okazję zwiedzić Nowy Jork, Waszyngton i Miami.

Teraz Pani Malwina szykuje się do następnego etapu projektu GREEN-MAP – letniej szkoły w Bolonii, poświęconej ocenie wpływu produktu na środowisko (LCA). To kolejna darmowa okazja do zdobycia cennej wiedzy, wymagająca jedynie pokrycia kosztów zakwaterowania i transportu.

Dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej, warto wspomnieć, że głównym celem projektu  GREEN-MAP (greenmap.zut.edu.pl) jest opracowanie nowych, biodegradowalnych polimerów, które będą używane do produkcji opakowań i jednorazowych urządzeń medycznych. Badania obejmują cały proces produkcji polimerów, począwszy od surowców, przez opracowanie i przetwarzanie, aż po ocenę ich wpływu na środowisko.

Zespół badawczy, koordynowany przez ZUT w Szczecinie, tworzą University of Bologna (Włochy), Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, Uniwersytet Techniczny w Budapeszcie (Węgry), firmy z Włoch, Niemiec, Holandii i Polski oraz jeden partner z USA.

Jednostkami realizującymi projekt ze strony ZUT w Szczecinie są Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów – kierowana przez prof. dr hab. inż. Mirosławę El Fray oraz Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych – kierowane przez prof. dr hab. inż. Artura Bartkowiaka.