Informacje bieżące WTiICh

Zwycięski grant KTChNiIŚ w programie "Nauka dla Społeczeństwa" 20.06.2022 09:12

Informujemy, że zgłoszony przez ZUT projekt „Opracowanie technologii recyklingu wody w myjni samochodowej z wykorzystaniem separacji membranowej” został przyjęty do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2021 r. Autorem projektu i kierującym jego wykonaniem jest prof. dr. hab. inż. Marek Gryta. 

ktchniis.zut.edu.pl