Informacje bieżące WTiICh

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Wiśniewskiej-Wrony 13.09.2019 08:44

D Z I E K A N  i  R A D A  W Y D Z I A Ł U TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
Uprzejmie informuję - zgodnie z 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadaniu tytułu profesora (Dz.U. 2018, poz. 261) -
że w dniu 20 września 2019 r. (piątek), o godz. 11:00 w Audytorium II im. Prof. K. Paluch

 

Uwaga! z przyczyn technicznych obrona odbędzie się w Audytorium I im. Prof. T. Rosnera

 
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Szczecin, Al. Piastów 42

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

 

mgr inż. Marii Małgorzaty Wiśniewskiej-Wrony nt.: „Badania nad opracowaniem funkcjonalnych biokompozytów polimerowych do leczenia ran”

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray

z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Recenzenci:

a) dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, prof. PW
z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
b) prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w:
Bibliotece i Ośrodku Informacji Chemicznej
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, Al. Piastów 42, Szczecin
Recenzje i streszczenie pracy zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej ZUT:
bip.zut.edu.pl/bip-informacje/wydzialy-zut/wydzial-technologii-i-inzynierii-chemicznej/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie.html

 

Wersja PDF: kliknij