Informacje bieżące WTiICh

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra inż. Bartłomieja Kazimierza Wilka 30.10.2019 11:30

DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ORAZ RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA CHEMICZNA ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

 

uprzejmie informują, że w dniu: 12 listopada 2019 r. (wtorek), o godz. 10:00 w Audytorium im. Prof. Tadeusza Rosnera Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Szczecin, Al. Piastów 42

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgra inż. Bartłomieja Kazimierza Wilka nt.: „Metoda badania nanomateriałów z wykorzystaniem Reakcji Programowanej Potencjałem Chemicznym (CPPR)”

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk
z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Rafał Pelka, prof. ZUT
z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Recenzenci:

a) dr hab. inż. Marcin Banach, prof. PK
z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
b) dr hab. inż. Andrzej Borodziński, prof. IChF PAN
z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w:

Bibliotece i Ośrodku Informacji Chemicznej

Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, Al. Piastów 42, Szczecin

Recenzje i streszczenie pracy zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej ZUT

Zawiadomienie o obronie plik PDF