Informacje bieżące WTiICh

Zarządzenie Nr 2 Dziekana WTiICh w Szczecinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury przekładania i odrabiania zajęć na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej 02.10.2019 10:37

Zarządzenie Nr 2 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury przekładania i odrabiania zajęć na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej