Informacje bieżące WTiICh

XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 05.02.2020 13:17

Informujemy, iż Pan Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  oraz Komitet Organizacyjny konferencji serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XIV Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim, które odbędzie się w dniach 23 - 25 września 2020 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja jest skierowana do doktorantów i młodych doktorów reprezentujących uczelnie wyższe, realizujących swoje badania w zakresie chemii, biologii, nauk przyrodniczych, farmacji i medycyny oraz fizyki i nauk technicznych. Spotkanie będzie miało na celu prezentację wyników prac naukowych, wymianę myśli i problemów badawczych oraz możliwość nawiązania kontaktów osobistych pomiędzy Młodymi Uczonymi reprezentującymi Uczelnie Wyższe z całej Polski. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość prezentacji wyników swoich prac w formie komunikatu ustnego, bądź posteru, w 3 panelach tematycznych: nauki chemiczne, nauki biologiczne, nauki fizyczne i techniczne.

Wszelkie informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: ksd@umk.pl.