Informacje bieżące WTiICh

Weryfikacja wniosków o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów 23.03.2020 12:25

W związku z tym, że pracą zdalną objęto także administrację uczelni, zmuszeni byliśmy uruchomić dodatkowe kanały komunikacji w okresie przyjmowania wniosków stypendialnych. Ponieważ czekaliśmy także na wnioski dosłane pocztą, dopiero dziś rozpoczyna się weryfikacja wszystkich wniosków, tworzenie list rankingowych i uzupełnianie braków. Gdy tylko listy zostaną zatwierdzone przez Rektora, a stypendia przyznane, poinformujemy o tym na stronie WTiICh.

Ze względu na RODO każdy zainteresowany będzie musiał indywidualnie sprawdzić status swojego wniosku w systemie. Wszystkie decyzje stypendialne zostaną przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jeśli postanowicie Państwo odwoływać się od decyzji Rektora w tej sprawie, bardzo prosimy o poinformowanie o tym Dziekanatu (email) w celu zabezpieczenia skutecznego i terminowego przepływu dokumentacji.

Przypominamy, że stypendium Rektora zostanie wypłacone pod koniec kwietnia z wyrównaniem za marzec.