Informacje bieżące WTiICh

Uwaga! Kierownik Obiektu informuje... 19.06.2020 10:40

Kierownik Obiektu informuje,że ze względów bezpieczeństwa epidemicznego, klucze znajdujące się w woreczkach zostaną z nich usunięte i powieszone na tablicy w portierni.Każdy klucz ma być pobierany osobiście i wpisany do zeszytu.Jest to niezbędne z uwagi na dokładną dezynfekcje pomieszczeń w których przebywają pracownicy lub studenci.