Informacje bieżące WTiICh

Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego przypomina: 22.03.2018 12:47

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, iż 30 marca upływa termin nadsyłania zgłoszeń na III Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików, które odbędzie się 8 maja 2018 r..

Podczas tegorocznego spotkania naukowo-dydaktycznego wykład inauguracyjny wygłosi Pani Profesor Ewa Kowalska, Institute for Catalysis, Hokkaido University, Sapporo Japan. Temat wykładu „Nowoczesne fotokataliztory plazmonowe do degradacji zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych”.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia w formie streszczenia na adres: ssmch2018@zut.edu.pl.  Dokładne wytyczne, dotyczące przygotowania streszczeń, opłat znajdują się pod adresem www.wtiich.zut.edu.pl/ptchem/iii-szczecinskie-sympozjum-mlodych-chemikow.html.

Organizatorami Sympozjum są Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Komitet Organizacyjny.