Informacje bieżące WTiICh

Sukces studenta Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w programie „Diamentowy Grant" 04.09.2019 09:07

Absolwent naszego Wydziału, Pan mgr inż. Aleksander Albrecht, został laureatem VIII edycji organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prestiżowego programu "Diamentowy Grant".

Program ten ma na celu wspieranie wybitnie uzdolnionych studentów, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. Projekt mgra inż. Aleksandra Albrechta, absolwenta kierunku nanotechnologia, wykonywany będzie w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, pod opieką naukową dra hab. inż. Dariusza Moszyńskiego.Warto zaznaczyć, że jest to już drugi "Diamentowy Grant" realizowany w tej jednostce.