Informacje bieżące WTiICh

Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów 31.01.2020 09:36

Informujemy, iż rusza nowy program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin. Zakłada wybór stypendystów legitymujących się dorobkiem naukowym najwyższej rangi, a sama działalność naukowa powinna wpływać na rozwój Szczecina i regionu oraz wpisywać się w cele strategiczne Rozwoju Miasta.

O stypendium Prezydenta Miasta Szczecin mogą ubiegać się studenci i doktoranci spełniający warunki określone w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr VIII/1250/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów (zm. Uchwała Nr IX/278/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2019 roku).

Wniosek o stypendium naukowe kandydaci na stypendystów winni składać w Urzędzie Miasta Szczecin w Biurze Prezydenta Miasta, pl.Armii Krajowej 1 (1 piętro, pokój 168) w dniach 17.02-10.03.2020 r. (do godz. 15.00).

Więcej informacji na stronie internetowej programu i stronie facebookowej.