Informacje bieżące WTiICh

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów 29.10.2021 08:47

Informujemy, że zostały przyznane stypendia Rektora dla najlepszych studentów. Decyzje dotyczące stypendiów są już wprowadzone do systemu Dziekanat XP i widoczne w aplikacji. Wypłata stypendiów z wyrównaniem za październik (dwie kolejne raty) nastąpi zgodnie z harmonogramem w poniedziałek 22 listopada 2021.