Informacje bieżące WTiICh

Składanie wniosków o stypendia rektora dla najlepszych studentów 13.03.2020 09:42

Uwaga! W niedzielę upływa termin składania wniosków stypendialnych

 

Dział ds. Studenckich nie przewiduje zmiany terminu składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów czyli wnioski będą przyjmowane do niedzieli 15 marca włącznie.

 

Wnioski o stypendium rektora studenci mogą wysyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego), skanować i przesyłać pocztą elektroniczną (Maria.Bitel@zut.edu.pl) lub składać w pok.12 dziś (piątek, 13.03.) do 15:30.

 

Szczególnie zachęcamy do przesyłania wniosków tych, którzy w październiku nie znaleźli się w puli 10%.