Informacje bieżące WTiICh

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisku doktorant-stypendysta w projekcie finansowanym przez NCN 04.11.2019 12:19

W wyniku przeprowadzonego konkursu ogłoszonego na stronie www.wtiich.zut.edu.pl, bip.zut.edu.pl/praca.html oraz  na www.ncn.gov.pl, mającego na celu zatrudnienie na stanowisku doktorant-stypendysta w ramach projektu badawczego  OPUS nr UMO-2017/27/B/ST8/02947  pt. „Badanie procesów zachodzących w układzie nanokrystaliczne żelazo/amoniak/wodór”  wybrany został Pan Wojciech Czerwonko

Wybrana osoba wykonywać będzie prace przez okres 12 miesięcy w ramach projektu na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, w Katedrze Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska.

Przewodniczący Komisji, Kierownik Projektu
prof. dr hab.  inż. Walerian Arabczyk