Informacje bieżące WTiICh

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisku doktorant-stypendysta w projekcie finansowanym przez NCN 15.10.2019 13:40

W wyniku przeprowadzonego konkursu ogłoszonego na stronie www.wtiich.zut.edu.pl, oraz  na www.ncn.gov.pl, mającego na celu zatrudnienie na stanowisku doktorant-stypendysta w ramach projektu badawczego  OPUS nr UMO-2018/29/B/ST8/00942 pt. „Badania właściwości hydrofobowych polipropylenowych membran zastosowanych w kontaktorze membranowym do rozdzielania solanek zanieczyszczonych substancjami organicznymi”  wybrana została Pani mgr inż. Amanda Grylewicz.


Wybrana osoba wykonywać będzie prace przez okres 10 miesięcy w ramach projektu na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Przewodniczący Komisji, Kierownik Projektu
prof. dr hab.  inż. Marek Gryta