Informacje bieżące WTiICh

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty w ramach projektu SONATA BIS 5 nr 2015/18/E/ST8/00291 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) 30.09.2021 10:52

Konkurs na stanowisko stypendysty w ramach projektu badawczego SONATA BIS 5 nr 2015/18/E/ST8/00291 pt. „Badania trójwymiarowych (3D) kompozytów grafen/nanorurki węglowe z odpadów polimerowych, tlenku magnezu i tlenków metali oraz ich właściwości elektrochemicznych do magazynowania energii”, ogłoszony na stronach www.wtiich.zut.edu.pl oraz www.ncn.gov.pl, wygrała Pani mgr inż. Anna Dymerska, która spełniła wszystkie wymagania konkursowe. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. Wybrana kandydatka będzie realizowała prace badawcze przez 8 miesięcy w ramach projektu w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.