Informacje bieżące WTiICh

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty w ramach projektu OPUS 21 nr UMO-2021/41/B/ST8/03240 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) 02.08.2022 09:34

Konkurs na stanowisko stypendysty w ramach projektu badawczego OPUS 21 nr 2021/41/B/ST8/03240 pt. „Ekologiczne i opłacalne strategie recyklingu odpadów polimerowych do nanomateriałów węglowych o wartości dodanej i ich potencjalne zastosowania”, ogłoszony na stronach www.wtiich.zut.edu.pl, www.bip.zut.edu.pl  oraz www.ncn.gov.pl, wygrała Pani MSc. Xiaodong Xu, która spełniła wszystkie wymagania konkursowe.Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. Wybrana kandydatka będzie realizowała prace badawcze przez 36 miesięcy w ramach projektu w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.