Informacje bieżące WTiICh

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty w ramach projektu OPUS 20 nr UMO-2020/39/B/ST8/02937 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) 02.08.2022 09:47

Konkurs na stanowisko stypendysty w ramach projektu badawczego OPUS 20 nr 2020/39/B/ST8/02937 pt. „Recykling odpadów tworzyw sztucznych w kierunku wysokoporowatych nanomateriałów węglowych do elektrochemicznego magazynowania energii”, ogłoszony na stronach www.wtiich.zut.edu.pl, www.bip.zut.edu.pl oraz www.ncn.gov.pl, wygrała Pani MSc. Jiaxin Li, która spełniła wszystkie wymagania konkursowe. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. Wybrana kandydatka będzie realizowała prace badawcze przez 33 miesiące w ramach projektu w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.