Informacje bieżące WTiICh

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty w ramach projektu OPUS 13 nr 2017/25/B/ST8/02702 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) 01.10.2021 10:54

Konkurs na stanowisko stypendysty w ramach projektu badawczego OPUS 13 nr 2017/25/B/ST8/02702 pt. Badania nad hybrydą molekularną opartą na grafenie/pustych sferach węglowych funkcjonalizowanej tlenkami metali do baterii jonowo-litowych, ogłoszony na stronach www.wtiich.zut.edu.pl oraz www.ncn.gov.pl, wygrał Pan MSc. Yanshen Gao, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. Wybrany kandydat będzie realizował prace badawcze przez 12 miesięcy w ramach projektu w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.