Informacje bieżące WTiICh

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko pracy student/doktorant-stypendysta w projekcie naukowo-badawczym OPUS Nr 2020/39/B/ST8/01514 finansowanym przez NCN, zatrudnienie na okres 1 miesiąca, od 0.1.09 do 30.09.2022 r. 12.08.2022 14:19

Konkurs na stanowisko stypendysty w ramach projektu badawczego OPUS Nr 2020/39/B/ST8/01514 pt. „Badania fotokatalitycznego rozkładu lotnych związków organicznych (LZO) w reaktorze ze złożem fluidalnym”, wygrała Pani inż. Paula Felczak. Konkurs został ogłoszony w dniu 02.08.2022 r. na stronach www.wtiich.zut.edu.pl, bip.zut.edu.pl/praca.html oraz www.ncn.gov.pl. Praca badawcza będzie realizowana w Katedrze Inżynierii Materiałów Katalitycznych i Sorpcyjnych.