Informacje bieżące WTiICh

Rozstrzygnięcie konkursu na 2 stanowiska stypendystów - doktorantów w projekcie OPUS 21 nr UMO-2021/41/B/ST5/03279 finansowanym przez NCN 14.04.2022 10:26

Konkurs na dwa stanowiska stypendystów - doktorantów w ramach projektu badawczego OPUS 21 nr 2018/29/B/ST8/01265 pt. „Borofen i jego pochodne do magazynowania energii – projektowanie procesów wytwarzania”, ogłoszony na stronach www.wtiich.zut.edu.pl, bip.zut.edu.pl/praca.html oraz www.ncn.gov.pl, wygrała Pani mgr inż. Klaudia Maślana oraz Pan mgr inż. Krzysztof Sielicki, którzy spełnili wszystkie wymagania konkursowe. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Wybrani kandydaci będą realizowali prace badawcze przez 45 miesięcy w ramach projektu w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.