Informacje bieżące WTiICh

Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska stypendystów w ramach projektu OPUS 20 nr UMO-2020/39/B/ST8/02937 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) 12.08.2022 11:51

Konkursy na stanowiska stypendystów w ramach projektu badawczego OPUS 20 nr 2020/39/B/ST8/02937 pt. „Recykling odpadów tworzyw sztucznych w kierunku wysokoporowatych nanomateriałów węglowych do elektrochemicznego magazynowania energii”, ogłoszone na stronach www.wtiich.zut.edu.pl, www.bip.zut.edu.pl oraz www.ncn.gov.pl, wygrała Pani Yumeng Hua oraz Pan Yang Qingshan, którzy spełnili wszystkie wymagania konkursowe. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. Wybrani kandydaci będą realizowali prace badawcze przez 34 miesiące w ramach projektu w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.