Informacje bieżące WTiICh

Otwarte dane badawcze w projektach krajowych i europejskich - warsztaty w RCIiT 11.02.2020 15:26

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach, które odbędą się 28 lutego 2020 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 20-21. Wydarzenie jest współorganizowane przez RCIiTT ZUT w Szczecinie oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Krajowe Biuro Otwartego Dostępu OpenAIRE.

Warsztaty skierowane są do pracowników naukowych, pracowników bibliotek oraz jednostek administracyjnych Uczelni, a także do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w krajowych i europejskich projektach badawczych i innowacyjnych.

 

Celem warsztatów jest przybliżenie praktycznych oraz prawnych aspektów udostępniania danych badawczych w otwartym dostępnie, co w dzisiejszych czasach staje się bardzo istotnym elementem globalnych przemian w nauce. Polityka powszechnej, ogólnodostępnej nauki wynika z celów Wspólnoty Europejskiej i zobowiązuje państwa członkowskie do przyjmowania strategii otwierania dostępu zarówno do publikacji naukowych, jak i danych uzyskanych z badań naukowych. Coraz więcej programów finansowania badań i innowacji wymaga aby wyniki uzyskane w projektach realizowanych ze środków publicznych udostępniane były w sposób otwarty. Jednym z nich jest Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020, który wprowadził obowiązkowy otwarty dostęp do publikacji naukowych, a także pilotaż Otwartych danych badawczych. Te uregulowania przenikają do struktur krajowych mechanizmów finansowania badań.

 

Jak się do tego przygotować? Jak stworzyć dobry Plan Zarządzania Danymi w projekcie naukowym? Jak sprawnie i skutecznie zapewniać otwarty dostęp, i dlaczego warto to robić? Na te wszystkie pytania odpowiedzą eksperci prowadzący warsztaty, p. Natalia Gruenpeter oraz p. Nikodem Rycko z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Zainteresowanych udziałem w warsztatach zapraszamy do rejestracji poprzez stronę internetową wydarzenia.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Michał Grudziński, e-mail: Michal.Grudzinski@zut.edu.pl,  tel. 91 449 45 49.

 

Dzięki dofinansowaniu MNiSW udział w warsztatach jest bezpłatny.