Informacje bieżące WTiICh

Organizacja pracy Dziekanatu WTiICh od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania, w związku z epidemią COVID-19 30.04.2020 00:01

Uprzejmie informujemy, że w okresie trwania epidemii  COVID‑19, na podstawie zarządzenia nr 40 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w okresie od 26 marca 2020 do odwołania,  praca Dziekanatu WTiICh zostaje zorganizowana głównie w trybie pracy zdalnej, z ograniczeniem kontaktów bezpośrednich.

WSZYSTKIE SPRAWY NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DZIEKANATU POPRZEZ KONTAKT TELEFONICZNY, MAILOWY LUB MS TEAMS.

W sprawach zajęć dydaktycznych należy kontaktować się - telefonicznie, mailowo lub przez MS Teams - bezpośrednio z nauczycielami odpowiedzialnymi za dane zajęcia.

 

BIURO DZIEKANA

Kontakt telefoniczny: 91-449-41-05

e-mail: zuzanna.wechterowicz[at]zut.edu.pl oraz wtiich[at]zut.edu.pl

 

SEKCJA KSZTAŁCENIA

Kontakt telefoniczny: 91-449-49-64

Kontakt e-mailowy:

-        dla kierunków: nanotechnologia, technologia chemiczna, studia doktoranckie oraz wymiana międzynarodowa
mrusin[at]zut.edu.pl

-        dla kierunków: chemia, inżynieria chemiczna i procesowa oraz chemical engineering
kkrzemanska[at]zut.edu.pl.

Wydawanie wszelkich zaświadczeń musi być poprzedzone informacją mailową lub telefoniczną.

Dyżury prodziekanów są zawieszone. W sprawach pilnych należy kontaktować się z prodziekanami drogą mailową:

-        dla kierunków: nanotechnologia oraz technologia chemiczna:
e-mail: jolanta.janik[at]zut.edu.pl

-        dla kierunków: chemia, inżynieria chemiczna i procesowa oraz chemical engineering
e-mail: aneta.wesolowska[at]zut.edu.pl

-        kontakt z kierownikiem studiów doktoranckich: 
e-mail: urszula.narkiewicz[at]zut.edu.pl

 

SEKCJA FINANSOWO-ADMINISTRACYJNA

Kontakt telefoniczny: 91-449-49-61

-        sprawy dotyczące stypendiów i pomocy materialnej należy zgłaszać do pani Marii Bitel, e-mail: maria.bitel[at]zut.edu.pl, tel. 607-115-059;

-        dokumenty związane z finansowaniem działalności dydaktycznej i naukowej należy przekazywać po ustaleniu telefonicznym, mailowym lub w MS Teams z panią Magdaleną Siwoń, e-mail: msiwon[at]zut.edu.pl, tel. 696-162-508.

 

SEKCJA INFORMATYCZNA

Kontakt telefoniczny: 91-449-43-45

Kontakt mailowy: informatyk-wtiich[at]zut.edu.pl

Kontakt z planistą wydziałowym: e-mail: aorecki[at]zut.edu.pl, tel. 600-058-408 (w tym sprawy zmian/rezerwacji sal)

Wszystkie sprawy informatyczne/naprawy/usługi realizowane będą zdalnie.

Uwaga! W przypadku problemu z komputerem proszę ściągnąć program TeamViewer, uruchomić i przygotować nr ID i hasło.

W sprawach pilnych należy kontaktować się z informatykami wydziałowymi: Paweł Stempiński: pstempinski[at]zut.edu.pl, tel. 515-958-208 lub MS Teams oraz Aleksander Orecki: aorecki[at]zut.edu.pl, tel. 600-058-408 lub MS Teams