Informacje bieżące WTiICh

Ogloszenie o publicznej obronie doktoratu p. mgr inż. Pauliny Kasprzyk 13.05.2020 18:18

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Pauliny KASPRZYK

Tytuł rozprawy: „Synteza, struktura chemiczna i właściwości termoplastycznych bio-poli(etero-uretanów) syntezowanych z surowców pochodzenia roślinnego”.

 Obrona odbędzie się 29 maja 2020 o godzinie 10:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz DATTA (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Paweł PARZUCHOWSKI (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Barbara TRZEBICKA (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN Zabrze)

Przewodnicząca
Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 Źródło: link do ogłoszenia na stronie Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej