Informacje bieżące WTiICh

Oferta pracy Grupie Azoty Polyolefins S.A. – młody inżynier procesu 06.11.2019 08:19

Firma Grupa Azoty Polyolefins S.A. poszukuje studentów lub absolwentów (preferowana specjalność: inżynieria chemiczna i procesowa) chętnych do podjęcia pracy.

Wymagania:

 1. Opiniowanie rozwiązań technologicznych systemów procesowych.
 2. Współpraca z Wykonawcą w zakresie realizowanego Podprojektu.
 3. Wykonywanie bieżących tłumaczeń.
 4. Branie udziału w pracach zespołów i komisjach technicznych oraz przetargowych.
 5. Organizowanie i udział w wizjach lokalnych, odbiorach na placu budowy, u dostawców dokumentacji i dostaw.
 6. Zarządzanie dokumentacją wraz z jej archiwizacją zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce.
 7. Analizowanie P&ID i rysunków ISO z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu.
 8. Analizowanie i opiniowanie instrukcji technologicznych i remontowych w trakcie ich powstawania z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu.
 9. Przygotowywanie materiałów/dokumentów niezbędnych do prowadzenia procesu realizacji inwestycji.
 10. Przygotowywanie materiałów/dokumentów/ instrukcji niezbędnych do przygotowania Spółki do pełnienia roli operatora instalacji wchodzących w skład projektu Polimery Police.
 11. Analizowanie funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w różnych scenariuszach operacyjnych (ESD shutdown logic).
 12. Udział w przeglądach stanu projektu, w pracach zespołu oceny ryzyka procesowego, w szczególności HAZID / HAZOP, związanych z rozwiązaniami projektowymi.
 13. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach przygotowujących załogę do obsługi  instalacji budowanych w ramach projektu Polimery Police.

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy (email: rrakoczy@zut.edu.pl; „Nowa Chemia” pok. 113).