Informacje bieżące WTiICh

Nowe perspektywy pracy dla absolwentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej: Prezydent Andrzej Duda zainaugurował kolejny etap przedsięwzięcia pn. „Polimery Police” 08.06.2020 09:20

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda w dniu 1 czerwca br. odwiedził należące do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.. Wizyta Pana Prezydenta związana była z uroczystą inauguracją kolejnego etapu inwestycji w przedsięwzięciu pn. „Polimery Police”.

Na terenie polickich zakładów chemicznych powstaje nowoczesny kompleks petrochemiczny z instalacją odwodornienia propanu (PDH) i instalacją do produkcji polipropylenu, tworzywa sztucznego wykorzystywanego w wielu gałęziach przemysłu i gospodarce  W Policach, oprócz nowoczesnych instalacji produkcyjnych, powstanie również infrastruktura logistyczna polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport) oraz instalacje pomocnicze.

Przedsięwzięcie „Polimery Police” jest największą inwestycją w województwie zachodniopomorskim oraz  jedną z największych inwestycji w polskiej branży chemicznej. Otwarcie GA „Poliolefins” S.A. związane będzie z utworzeniem 400 nowych miejsc pracy dla młodej kadry inżynierów chemików, specjalistów w dziedzinie instalacji chemicznych i polimerów. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie od wielu lat współpracuje z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na płaszczyźnie realizacji projektów badawczo-naukowych i kształcenia przyszłych pracowników dla nowoczesnego przemysłu chemicznego. Od roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej uruchomiono na studiach II stopnia, na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa nową, opracowaną wspólnie z Grupą Azoty, specjalność eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego. Specjalność ta będzie realizowana również w formie studiów niestacjonarnych, specjalnie dla pracowników GA Zakładów Chemicznych „Police” S.A. którzy chcieliby uzupełnić swoje wykształcenie. Obecnie Wydział Technologii I Inżynierii Chemicznej uruchomił internetową rekrutację na nową specjalność oraz inne kierunki i specjalności, które pozwalają na podjęcie pracy w Grupie Azoty.

Absolwenci Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie od dawna pracują w GA Zakładach Chemicznych „Police” S.A. i co roku kolejne osoby rozpoczynają swoją karierę zawodową w Grupie Azoty. Studenci ZUT odbywają również w Grupie Azoty  praktyki zawodowe, co przekłada się na zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia w jednej z największych firm chemicznych w Polsce .